Giới Thiệu

Giới Thiệu

Từ ngày 02/02/2019, Như Nguyệt Hotel chính thức đưa cơ sở 3 đi vào hoạt động với quy mô lên tới 60 phòng, phong cách thiết kế sang trọng và đẳng cấp, tự tin là lựa chọn số 1 tại TP.Yên Bái...
Chi Tiết
Khai Trương Cơ Sở 3 Tại TP.Yên Bái

Khai Trương Cơ Sở 3 Tại TP.Yên Bái

Từ ngày 02/02/2019, Như Nguyệt Hotel chính thức đưa cơ sở 3 đi vào hoạt động với quy mô lên tới 60 phòng, phong cách thiết kế sang trọng và đẳng cấp, tự tin là lựa chọn số 1 tại TP.Yên Bái...
Chi Tiết
Phòng VIP | 01 Giường Đôi Lớn

Phòng VIP | 01 Giường Đôi Lớn

Từ ngày 02/02/2019, Như Nguyệt Hotel chính thức đưa cơ sở 3 đi vào hoạt động với quy mô lên tới 60 phòng, phong cách thiết kế sang trọng và đẳng cấp, tự tin là lựa chọn số 1 tại TP.Yên Bái...
Chi Tiết
Phòng VIP | 01 Giường Đôi Lớn

Phòng VIP | 01 Giường Đôi Lớn

Từ ngày 02/02/2019, Như Nguyệt Hotel chính thức đưa cơ sở 3 đi vào hoạt động với quy mô lên tới 60 phòng, phong cách thiết kế sang trọng và đẳng cấp, tự tin là lựa chọn số 1 tại TP.Yên Bái...
Chi Tiết
Phòng Tiêu Chuẩn | 01 Giường Đôi

Phòng Tiêu Chuẩn | 01 Giường Đôi

Chi Tiết
Phòng Tiêu Chuẩn | 02 hoặc 03 Giường Đôi

Phòng Tiêu Chuẩn | 02 hoặc 03 Giường Đôi

Từ ngày 02/02/2019, Như Nguyệt Hotel chính thức đưa cơ sở 3 đi vào hoạt động với quy mô lên tới 60 phòng, phong cách thiết kế sang trọng và đẳng cấp, tự tin là lựa chọn số 1 tại TP.Yên Bái...
Chi Tiết